Albinos in Afrika

 

albino dermatologie2

Het leven voor Albino's in Afrika is een hele uitdaging. Albino's in Afrika hebben te maken met medische en sociale problemen en worden vaak ook ook lichamelijk bedreigd.

In Afrika schijnt de zon het hele jaar door en dat houdt in dat Albino's dagelijks te maken hebben met de hete zon die schade aanricht  aan hun huid en hun ogen.

Zonder zonnecrème, goede zonnebrillen, hoeden, petten en de juiste kleding lopen zij gevaar op huidkanker en tumoren in hun ogen. Ogen die al beschadigd zijn door hun aangeboren afwijking worden zonder bescherming nog erger beschadigd. Bovendien hebben Albino's ook lichtgevoelige ogen en is het daardoor moeilijk en pijnlijk voor hen om hun ogen open te houden zonder een goede zonnebril.

Albino's zijn niet op de hoogte van de preventieve maatregelen die zij kunnen nemen om zichzelf te beschermen. Bovendien zijn de meeste Albino's in Afrika arm en kunnen geen zonnecrème kopen om huidkanker te voorkomen en een goede zonnebril om oogletsel te voorkomen.

 

 

Sociale discriminatie

In bijna alle landen ten zuiden van de Sahara worden Albino's op de één of andere manier gediscrimineerd. In sommige landen worden ze gezien als mensen die geluk brengen en gelooft men bijvoorbeeld dat als de eerste persoon die je ontmoet op maandagochtend een Albino is, dat je een goede week zal hebben en dat als een Albino naar je baby lacht dat die een gelukkig leven zal hebben.

In andere landen denkt men dat Albino's ongeluk brengen en mensen lopen weg als ze een Albino zien. Ze worden uitgestoten door hun eigen familie en raken afgezonderd van hun gemeenschap.

Het komt voor dat de moeder met haar baby het huis uit wordt gegooid door de vader als een kind als Albino wordt geboren. In veel samenlevingen gelooft men namelijk dat een aangeboren afwijking door de moeder wordt veroorzaakt.

Soms worden Albino's verondersteld buitengewone krachten te hebben. Men ziet ze als heksen of geesten en gelooft dat Albino's niet sterven maar gewoon verdwijnen. Soms worden ze volkomen genegeerd en krijgen de mogelijkheid om zich vrij te bewegen zonder te worden bespot en vernederd.

Een kleine aantal Albino's in Afrika worden gelukkig geaccepteerd en zijn in staat een ​​normaal sociaal leven te leiden, een reguliere baan te hebben, te trouwen en een gezin te stichten.

Albino's zullen altijd opvallen in een menigte. Vanwege hun uiterlijk kunnen ze niet over het hoofd worden gezien, en als gevolg van mythen, onwetendheid en angst voor het onbekende en bijgeloof zullen ze zeer waarschijnlijk op de één of andere manier slachtoffer worden van geestelijke of lichamelijke mishandeling.

Omdat Albino's veel negatieve ervaringen hebben, gaan veel Albino kinderen niet naar school en vinden vaak niet makkelijk werk. Als ze al naar school gaan dan krijgen ze weinig ondersteuning van leraren en lopen ze achter door hun slechte gezichtsvermogen. Leraren zijn niet op de hoogte van de meest simpele aanpassingen die het leven van Albino's op school gemakkelijker kunnen maken. Sommige Albino's besluiten om de reactie van de samenleving te negeren en hun eigen leven te leiden.
 
 
 
Veiligheid

albino verminktAlbino's in Afrika worden in veel gevallen lichamelijk bedreigd en lopen serieus gevaar. Vooral in Oost-Afrika worden Albino's op brute wijze verminkt en gedood. Daar heerst het bijgeloof dat door het mengen van lichaamsdelen van Albino's in toverdrankjes die bereid worden door de medicijnmannen, ziekten kunnen genezen of dat die drankjes geluk kunnen brengen.

Hoewel Albino's in verschillende landen worden vervolgd, schijnt de situatie in Tanzania het ergste te zijn. In Tanzania leven Albino's steeds in angst voor geweld. Er is in Tanzania zelfs een 'vluchtelingenkamp' waar Albino's beschermd worden tegen mensen die op hun jagen.

De situatie is ook kritiek in landen als Burundi, Rwanda, Oeganda en Kenia. Veel ouders in deze landen zijn terughoudend om hun Albino kinderen naar school te sturen uit angst voor mensen die hen aanvallen en verkopen aan medicijnmannen.

Helaas zijn regeringen niet bereid of in staat om deze kwesties effectief aan te pakken en het gebeurt dat familieleden van een Albino de mensen die een familielid hebben aangevallen zien rondlopen hoewel ze zijn veroordeeld voor de misdaad. Soms worden ze vrijgelaten zonder te zijn aangeklaagd.

 

Groeiende bewustwording

Door media-aandacht uit Europese landen en Noord-Amerika groeit het besef over Albinisme langzaam maar gestaag bij zowel de overheid als de bevolking, maar het zal nog jaren duren voordat er echt vooruitgang wordt geboekt.

Hoopvol is dat er middels de verkiezing van Albino's in het parlement van Tanzania en door Albino's die met succes op de internationale catwalks verschijnen verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De Albino parlementariërs gebruiken hun invloed om zowel politieke leiders als de bevolking te stimuleren tot veranderingen.

Dit zijn allemaal zeer hoopvolle ontwikkelingen, maar het is duidelijk dat zolang er geen fundamentele veranderingen worden doorgevoerd, dat Albino's in doodsangst zullen leven en beroofd worden van hun sociale vrijheid en rechten. 

 
 
 

Spnosoren

Spekcsevers
Pearle Logo Wit Op Groen
Brilmode Verhey Van Wijk
Logo Bbig
Logo Jeugdhaven