Sociale en Emotionele Aspecten

Het sociaal aspect van Albinisme

Albinos worden vaak gediscrimineerd, buitengesloten en minacht net als veel mensen die er anders uitzien. Deze houding wordt veroorzaakt door gebrek aan inzicht, bijgeloof, angst voor het onbekende en vooroordelen. In bijna alle Afrikaanse landen worden Albinos bedreigd, fysiek aangevallen en gedood.  
 

Het emotioneel aspect van Albinisme

albino tanzania 02

Het is een fundamentele menselijke behoefte om geaccepteerd te worden. Dit is voor iemand met Albinisme zelfs nog belangrijker. Albino's worden bijna altijd beschouwd als een fenomeen maar worden niet gezien als een mens met een eigen persoonlijkheid. Negatieve reacties vanuit de omgeving veroorzaken pijnlijke reacties bij Albino's. Het misbruik, het negeren en de discriminatie bepaalen hoe zij in het leven staan.

Emoties zijn een onderdeel van het leven en de ontwikkeling van de mens. Negatieve emoties veroorzaken stress en depressies. Helaas moeten Albino's leren omgaan met de vele uitdagingen, frustraties en woede die ze een leven lang zullen ervaren. Er zullen altijd mensen zijn die het nodig vinden om iemand die er anders uitziet of afwijkt van wat als normaal beschouwd wordt te discrimineren en kleineren. 
 

Fysieke verschijning

De ongewone verschijning van een Albino, het witte haar, de bleke huid en ogen, trekt veel aandacht. Een Albino heeft altijd een lichtere teint dan zijn of haar familieleden. In niet blanke gezinnen vormt de kleur van een Albino kind een nog grotere contrast met de rest van de familie en met de rest van gemeenschap. Omdat huidskleur van oudsher in veel culturen een beladen onderwerp is, nodigt het uiterlijk van een Albino kind uit tot het maken van nare opmerkingen door de omgeving.

Behalve de huids- en haarkleur, zijn ook de ogen van een Albino afwijkend. De ogen bewegen zich snel en in tegengestelde richting. Albinos moeten lang turen en hun hoofd kantelen om te kunnen focusen en moeten dingen dicht bij hun ogen houden om te kunnen zien. Dit trekt voortdurend aandacht en leidt tot een enorme druk voor de Albino en zijn of haar familie. 
 

Verbaal geweld, mythen en stereotypen

Het is bijna zeker dat alle Albinos op een bepaald moment in hun leven het slachtoffer zullen worden van verbaal geweld, pesten en schelden. Albino kinderen zullen dit ervaren tijdens hun schooljaren en hun verdere leven. Ze zullen strategieën moeten ontwikkelen om ermee om te gaan. Het zou zeker helpen als scholen gerichte voorlichting en informatie zouden geven over Albinisme.   

Er doen veel mythes over Albinisme de ronde in de wereld. Het varieert van het idee dat Albino's magische krachten zouden hebben tot het geloof dat ze achterlijk zijn. Een veel voorkomende mythe is dat Albino's altijd rode ogen hebben. De waarheid is dat Albino's meestal blauwe of grijze ogen hebben. Onder een bepaalde lichtinval kunnen hun ogen roodachtig lijken door het ontbreken van pigment in de ogen. Door onwetendheid, gebrek aan interesse en informatie wordt het Albinisme altijd omgeven door dit soort mythen en irrationele opvattingen. 
 

De familie van Albinos

Het is van essentieel belang dat de familieleden de juiste informatie hebben over Albinisme. Ouders hebben ondersteuning nodig om de toestand van hun kind te begrijpen. Ouders en familieleden kunnen geconfronteerd worden met de meest onaangename stereotypen over Albinisme.

Broers en zussen moeten kunnen begrijpen waarom hun broer of zus er anders uit ziet en waarom die zoveel negatieve aandacht krijgt. Steun van de familie is van groot belang om een Albino te helpen de implicaties van de aandoening te begrijpen en om zichzelf te accepteren. 

 
 
 
 

Spnosoren

Spekcsevers
Pearle Logo Wit Op Groen
Brilmode Verhey Van Wijk
Logo Bbig
Logo Jeugdhaven