Missie, Visie, Waarden en Normen

 
Onze Missie
 
We willen onze activiteiten, onze deskundigheid en ervaring inzetten ten behoeve van het bevorderen en versterken van democratie, vrede, rechtvaardigheid en sociaaleconomische gelijkheid voor iedereen. Wij willen meehelpen om armoede, honger en ziekte uit te roeien.
 
 
Onze Visie
 
We willen dat zo veel mogelijk mensen een waardige bestaan leiden, met gemoedsrust, in
een gezonde omgeving zonder honger en ziekte. We willen dat de leiders van deze wereld
de juiste voorwaarden scheppen voor alle kinderen om zich veilig en geliefd te voelen en
om de zorg en het onderwijs te krijgen waar ze recht op hebben.
 
 
 
Onze Waarden en Normen
 
  • Respect voor de menselijke waardigheid en de eigenheid van het individu.
  • Respect voor mensen, ongeacht seksuele geaardheid, politieke overtuiging,
    denominatie, ethniciteit en lichamelijke of geestelijke afwijkingen.
  • Focus op gemeenschappelijke doelen en verschillen accepteren.
  • Goed bestuur, transparantie en verantwoordelijkheid.
 

Spnosoren

Spekcsevers
Pearle Logo Wit Op Groen
Brilmode Verhey Van Wijk
Logo Bbig
Logo Jeugdhaven