Onze Activiteiten

 
De Edelmiro Antonio Foundation heeft een hulpprogramma ontwikkeld voor de Albino's in Angola. Het programma wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de Fundação Edelmiro Antonio Angola (FEA).
 
De provincie Kwanza Sul is de eerste provincie waar het programma van start is gegaan. In deze streek wonen er veel Albino's.
 
Om in kaart te brengen hoeveel Albino's er precies wonen is FEA een telling gestart. Tot nu toe zijn er meer dan 1000 Albino's geregistreerd. De FEA is nog steeds bezig met de telling.

Wij zijn voornemens om het programma geleidelijk aan in andere streken van Angola waar Albino's hulp en zorg nodig hebben, te implementeren.

Behalve voor de Albino's in Angola, gaan we ook voor diverse andere groepen projecten en programma's ontwikkelen. Wij willen in de toekomst ook weeskinderen en ouderen ondersteunen.

Onze Foundation is afhankelijk van donaties en subsidies voor de financiering van werk.

Wij houden u op de hoogte van onze lopende projecten en te zijner tijd zullen we u over onze nieuwe projecten en programma's berichten.

Spnosoren

Spekcsevers
Pearle Logo Wit Op Groen
Brilmode Verhey Van Wijk
Logo Bbig
Logo Jeugdhaven