Organisatie Profiel

 
De Edelmiro Antonio Foundation (EAF) is een Nederlandse non profit organisatie gevestigd in de stad Den Haag, en met dochterorganisaties in Afrika. De EAF is opgericht door de erfgenamen van Edelmiro Antonio ter ere van hun vader die zich onvoorwaardelijk, samen met zijn vrouw, heeft ingezet voor zijn medemens.

Ons bestuur bestaat uit senior professionals met brede en gevarieerde ervaring op diverse gebieden. Deze professionals werken op vrijwillige basis voor de organisatie. We werken in het veld met een groep toegewijde ondersteuners die hun tijd en energie investeren om de doelen van de organisatie te behalen.

Eén van de dochterorganisaties is de Fundação Edelmiro Antonio Angola (FEA). FEA is onze lokale partner in Kwanza Sul Angola en is belast met het uitvoeren van de activiteiten voor Albino’s in Angola. FEA heeft een eigen bestuur.

Onze organisatie houdt zich bezig met hulpverlening, belangenbehartiging en zorg voor vele vergeten groepen in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Door ons werk voor deze groepen hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan een wereld van vrede, vrijheid, gelijkheid, democratie en gelijke sociale en economische kansen voor iedereen.

Onze organisatie onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in al zijn aspecten en baseert haar standpunten en acties daarop. FEA werkt samen met lokale en internationale organisaties om collectieve doelen te realiseren.

Spnosoren

Spekcsevers
Pearle Logo Wit Op Groen
Brilmode Verhey Van Wijk
Logo Bbig
Logo Jeugdhaven