Hulpprogramma voor Albinos

 
 Introductie 

Het Hulpprogramma voor Albinos in Kwanza Sul bestaat uit twee fasen van ontwikkeling en implementatie.

A.  Hulpprogramma voor de korte termijn

     a. Hulp en Preventie

     b. Het creëren van bewustwording

     c. Het opzetten van lokale productie van zonnecrème

B.  Hulp- en ontwikkelingsprogramma op lange termijn

     a. Transportprogramma voor patienten naar het buitenland

     b. Het creëren van training en scholing voor Albinos

     c. Het bevorderen van bijscholing voor Medische Specialisten

     d. Het bevorderen van onderzoek over Albinisme en het participeren aan bestaande
         onderzoeksprogramma's.  
 
 Te zijner tijd wordt er een uitgewerkt plan voor fase B op de site gepubliceerd.  
 

1. Hulp en Preventie

Het eerste doel van onze hulpprogramma in Kwanza Sul Angola is om het ongemak die de Albinos ondervinden door de hete zon te verlichten en om de secundaire gevolgen van het Albinisme te voorkomen. 

Werkwijze:

Het inzamelen en verschepen en distribueren van zonnecrème, allerlei hoofddeksels en zonnebrillen met UV filter.

De Edelmiro Antonio Foundation (EAF) koopt de nodige producten in en onze lokale partner in Angola de Fundação Edelmiro Antonio (EAF) zorgt voor het uitdelen van de spullen aan Albinos die bij de organisatie zijn geregistreerd. De EAF krijgt daarbij hulp van de traditionele lokale leiders (Sobas).

2. Het creëren van bewustwording

Het programma wil in tweede instantie bewustwording creëren bij zoveel mogelijk mensen en in het bijzonder bij de Albinos zelf, hun familie, de scholen, paramedici en medici.

Werkwijze:

a. Informatie en instructies verzorgen voor Albinos en hun familie

Er wordt een informatie programma ontwikkeld en een informatie campagne opgezet om bewustwording te creëren over Albinisme. Dit programma geeft voorlichting over preventieve maatregelen om huidkanker en andere gevolgen van Albinisme te voorkomen. Het programma heeft ook als doel het aanpakken van vooroordelen, bijgeloof en misverstanden over Albinisme. Door het vergroten van de bewustwording hopen we een beter medisch en sociaal klimaat voor de Albinos te creëren.

b. Informatie en instructies voor medici en paramedici

In samenwerking met de Ministerie van Gezondheid en zelfstandige artsen willen we artsen stimuleren om zich te informeren over een juiste aanpak en behandeling van de gevolgen van Albinisme.

c. Professionele ondersteuning van oncologen, dermatologen, oogartsen en kno-artsen uit het buitenland voor Angolese collega's.

We streven ernaar om medische specialisten in Angola te matchen met collega's in het buitenland voor het uitwisselen van informatie.

3. Het opzetten van lokale productie van zonnecrème

Tot slot: de EAF wil het produceren van zonnecréme in Angola stimuleren. EAF heeft contact met een bedrijf dat geïnteresseerd is in het opzetten van eenvoudige laboratoria voor het lokaal produceren van zonnecrème voor en door Albinos. 

Tijdslijn voor het bereiken van de doelen

De implementatie van het Hulpprogramma voor de Korte Termijn moet eind 2013 klaar zijn. Het begin van de implementatie van het Hulp- en Ontwikkelingsprogramma voor de Lange Termijn staat gepland voor begin 2014 en moet eind 2014 klaar zijn. We publiceren jaarlijks een financieel- en voortgangsrapport op onze site.

 
 
 
 

Spnosoren

Spekcsevers
Pearle Logo Wit Op Groen
Brilmode Verhey Van Wijk
Logo Bbig
Logo Jeugdhaven